4–6/7/2018 Hradec Králové

S ohledem na nepředvídatelné události se bohužel koncerty The King Blues a Doll Skin v Praze (1. 3.) a Brně (2. 3.) neuskuteční. Zaplacené vstupné bude všem vráceno na účet.

Vstupenky