4–6/7/2018 Hradec Králové

Řízný rock’n’roll z Berlína.