4–6/7/2017 Hradec Králové

Řízný rock’n’roll z Berlína.