4–6/7/2019 Hradec Králové

Vlak +

!POZOR! Nezapoměňte si označit jízdenku festivalového tarifu jízdného Vlak+, aby mohla být sleva uplatněna. Jízdenku si nechte orazítkovat v Infocentru u hlavního vstupu nebo ve stánku Českých drah v areálu. Bez originálního razítka Českých drah je jízdenka neplatná.