4–6/7/2019 Hradec Králové

Cyklo stage

Rec.stage

Vratné kelímky

Podpora hromadné dopravy

Junioři

Bezbariérový festival

Senioři

Třídění odpadu

1. Lékařská fakulta UK

Ekologie