4–6/7/2017 Hradec Králové

Vratné kelímky

Rec.stage

Třídění odpadu

Vozíčkáři

Pedal Stage

Junioři

Senioři

Podpora hromadné dopravy

Podpora cyklo návštěvníků