4–6/7/2018 Hradec Králové

Je čas stát za Evropou a za celým světem. Vytvořit hnutí podporující sociální soudržnost v naší společnosti, podporovat povědomí a toleranci ke všem kulturám, pohlavím, rasám, náboženstvím, sexuálním orientacím, barvám pleti a původu. Motivovat lidi, aby se zapojili do politiky a společenských aktivit, mluvili o mírovém dialogu, humanismu, toleranci a vzájemném porozumění, aby udělali svět lepším místem pro každého jednotlivce a pro nás pro všechny.